De 5S Methode een korte toelichting op de 5S methode
Schaduwbord - 5S icoon

Een visuele werkplek met de 5S methode

Bij de toepassing van 5S werkplekorganisatie wordt gestreefd naar een optimale inrichting van de werkplek. Op een georganiseerde werkplek hebben alle materialen een vaste plaats en zijn overbodige materialen afwezig. Daarnaast wordt de werkplek volgens vastgestelde standaarden schoon gehouden en wordt de 5S-staat van de werkplek frequent beoordeeld middels een audit. Het invoeren van 5S wordt veelal begeleid door een, uit werknemers samengesteld, 5S-team. Gedurende de implementatie maakt het 5S-team gebruik van een 5S informatiebord, dat voornamelijk dient als communicatiemiddel richting de werkvloer. Op het bord worden verbetervoorstellen afgetekend, is informatie te vinden over 5S-audits, wordt het team afgebeeld en zijn notulen van bijeenkomsten te lezen.

Pascal de Meulenaer - Lean Manager Farm Frites over 5S

“In de fabriek werd een 5S programma opgestart, in eerste instantie zonder gebruik van 5S-borden. Omdat visualisatie bij dit soort processen eigenlijk onmisbaar is, heb ik in de eerste fase zelf wat resultaten handmatig op infoborden bijgehouden. Maar al snel merkte ik dat ik toch iets miste. Toen ben ik op zoek gegaan naar 5S-borden en die vond ik bij Visual Workplace. Zij hebben actief meegedacht over de invulling van de 5S borden en dat heeft ons erg geholpen. De 5S borden stralen iets uit, niet alleen naar klanten, maar ook naar de medewerkers. Ze bieden ons een strakke omgeving die representatief en duidelijk tegelijk is en die uitnodigt om te gebruiken en de spullen op orde te hebben.”. Complete klantcase lezen of downloaden? Bezoek dan de website van TnP Visual Workplace. Klantcase Farm Frites - Pascal de Meulenaar.

Vloermarkering en pictogrammen voor plaats markering

Bij de 5S-methode krijgen materialen naast een aanduiding ook een plaatsmarkering. De meest toegepaste plaatsmarkering is door middel van vloertape. De vloermarkering heeft een breedte van 50mm, is gemakkelijk aan te brengen en heeft een sterke hechtkracht. Het is verkrijgbaar in diverse kleuren, met of zonder strepen. Een alternatief voor vloermarkering is plaatsaanduiding middels een foto of een pictogram. Een pictogram is een symbool dat de plaats inneemt van een tekst en heeft als voordeel dat het universeel toepasbaar is. Voor een ziekenhuis in Noord Brabant hebben we pictogrammen ontwikkeld voor o.a. een waskar, een zuurstoffles en een po-stoel. Deze pictogrammen zijn afgedrukt op kunststof plaatjes en bevestigd op de wanden van de verpleegafdelingen. Het heeft dit ziekenhuis geholpen een georganiseerde werkplek te creëren op een eenduidige manier.

5S labels als registratie hulpmiddel

Met behulp van 5S labels kunt u aangeven wat met specifieke materialen in de 5S omgeving moet gebeuren. Tijdens de zogenaamde Total Clean Out, in de eerste fase van 5S werkplekorganisatie, worden aanwezige materialen van een 5S label voorzien.  Op het 5S label kan aangegeven worden of het materiaal verplaatst, elders opgeslagen of definitief verwijderd kan worden. De 5S labels zijn dubbel uitgevoerd en voorzien van doordruk papier. Het eerste blad van het 5S label wordt op het 5S informatiebord geplaatst zodat de 5S-acties zichtbaar zijn. Het kopie van het 5S label wordt met een tiewrap aan het materiaal bevestigd. Zo is te allen tijde duidelijk welke acties uitstaan.

Schaduwborden & de 5S methode

De 5S methode heeft op deze manier veel raakvlakken met onze schaduwborden. Op welke manier dat met elkaar verbonden is leest u op de pagina; "Waarom een schaduwbord?". Voor meer informatie neem telefonisch contact op, of via het online contactformulier.

Let's get visual!

Team Visual Workplace
+31 (0)24 82 00 265